Stretched Canvas

Modern Lines

Contemporary White

Natural Clear Maple

Unframed print
Gëzim Geci, Kosova
Member Since October 2009
Artist Statement Hello!

I am an art and photography admirer. I am glad to share and provide you with the images I capture with wide range of different types of cameras, such as; pinhole, standard 35mm, digital, medium and large format. It gives me a great pleasure to experience the stages of development of photography from beginning to the present time. I am also, impressed and proud of my two countrymen photographers, the great Marubi-Kodheli, who had opened up the first photographic studio in the Balkans, in Albania in 1858, and the great Gjon Mili, who had lived and worked in the US (1920's-1980's), who would capture multiple images on a single film frame, and his most famous series of Picasso "drawing with the light" photographs!

“Time could truly be made to stand still. Texture could be retained despite sudden violent movement.”--- Gjon Mili

"Like beauty and love, the magic of art can't be told but felt."--- Odhise Paskali
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jam një admirues i artit dhe fotografisë. Jam i kënaqur që të ndaj dhe të iu furnizoj me imazhet e mia të kapura me një gamë të gjerë të llojeve të ndryshme të kamerave fotografike, të tilla si: vrimë-gjilpërë, 35mm standarde, digjitale, dhe formate të mesme dhe të mëdha. Kjo më jep një kënaqësi të madhe që të përjetoj fazat e zhvillimit të fotografisë që nga fillimi deri në kohën e tashme. Unë jam gjithashtu, i impresionuar dhe krenar me dy bashkatdhetarët mi fotografë; të madhin Marubi-Kodheli, i cili kishte hapur studion e parë fotografike në Ballkan, në Shqipëri në vitin 1858, dhe të madhin Gjon Mili, i cili kishte jetuar dhe punuar në SH.B.A. (1920's-1980), dhe i cili do të kapte imazhe të shumta në kuadër të një poze të vetme, si dhe seritë e tij të njohura fotografike të Picasso-s "Vizatim me Dritë"!

"Koha mund vërtetë të qëndrojë akoma. Cilësia mund të mbahet pavarësisht lëvizjes së papritur të dhunshme. "--- Gjon Mili

"Ashtu sikurse bukuria dhe dashuria, magjia e artit nuk mund të thuhet, por ndihet." ---
Odhise Paskali

Comments

Product No 5525583
Subjects Bedroom, Décor, Interiors
Style Abstract
Medium
Tags Geci, Gëzim, black, bronx, glass, new, rain, storm, windshield, yellow